blur cash close up dollars

Polski Ład – najważniejsze zmiany w 2022 roku!

Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy w ramach pakietu zmian do wielu ustaw, w tym również podatkowych, nazywanym przez przedsiębiorców Nowym Ładem, Polskim Ładem lub Nowym Polskim Ładem. Prześledźmy najważniejsze zmiany jakie wprowadza Polski Ład, o których należy wiedzieć, aby nie narazić się na sankcje podatkowe oraz wybrać optymalny sposób rozliczania własnej firmy.

Zmiana w wysokości składki zdrowotnej

Składka zdrowotna opłacana jest przez każdego podatnika, dlatego też nowy sposób jej wyliczania, a tym samym określenie wysokości, jest jedną z większych zmian, jakie wprowadza Polski Ład. Od 2022 roku składki zdrowotne ustalane będą od dochodu w przypadku opodatkowania na zasadach skali podatkowej bądź podatku liniowego lub od przychodu w przypadku ryczałtowców.

Zmiany w opodatkowaniu skalą podatkową

Nowe zasady dotyczące ustalania składek zdrowotnych to nie jedyna nowość, o której muszą wiedzieć podatnicy w 2022 roku. Przedsiębiorcy opodatkowujący działalność na zasadach ogólnych, czyli skalą podatkową, skorzystają z wyższej kwoty wolnej od podatku w kwocie 30 000 zł. Dodatkowo został podniesiony II próg podatkowy z dotychczasowej kwoty 85 528 zł na 120 000 zł.

Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Kolejnym obszarem podatkowym, który został objęty dużymi zmianami w ramach Polskiego Ładu, jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Od 2022 roku zostaną obniżone stawki ryczałtu dla niektórych zawodów, np. branży IT, która będzie mogła stosować nową stawkę 12%. Dodatkowo zostanie wprowadzona kolejna stawka ryczałtu 14% m.in. dla architektów. Ponadto zostały uregulowane kwestie dotyczące opodatkowania najmu prywatnego, ponieważ ryczałt będzie jedyną dostępną formą opodatkowania przychodów z tego źródła.

Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń pracowników

Wprowadzone zmiany w podatku dochodowym wiążą się z nowymi schematami naliczania wynagrodzeń pracowników. Ma to związek z wprowadzeniem tzw. ulgi dla klasy średniej, brakiem możliwości odliczenia składek zdrowotnych, podniesieniem limitu progu podatkowego oraz wzrostem kwoty wolnej od podatku.

Zmiany w opodatkowaniu małżonków i nowa ulga dla rodzin 4+

Od 2022 roku obowiązują nowe zasady wspólnego rozliczania z małżonkiem, które dotyczą rozliczenia już za 2021 rok. Na ich podstawie wspólne rozliczenie (jeśli jest wspólność majątkowa) możliwe jest już w roku zawarcia małżeństwa bez względu na to, czy ślub miał miejsce w trakcie roku. Dodatkowo ustawodawca wprowadził nową ulgę dla rodzin 4+, która polega na zwolnieniu z podatku dochodu do limitu 85 528 zł.

Nowe ulgi w zeznaniu rocznym

Polski Ład wprowadził szereg nowych ulg podatkowych oraz doprecyzowanie już funkcjonujących, np. ulgi rehabilitacyjnej, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać w rozliczeniu rocznym za 2022 rok. Dotyczą one m.in. zdobywania nowych rynków, tworzenia nowych produktów, wspierania sportu i kultury czy pozyskiwania kapitału finansowego.

Likwidacja karty podatkowej

Od 2022 roku przedsiębiorcy nie będą mogli wybrać opodatkowania na zasadach karty podatkowej. Nie oznacza to jednak, że ta forma opłacania podatku została całkowicie zlikwidowana. Nadal mogą z niej korzystać przedsiębiorcy, którzy dotychczas rozliczali się w oparciu o kartę podatkową.

Jak wybrać optymalną formę opodatkowania?

Wprowadzone zmiany w sposobie rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od 2022 roku spowodowały, że przedsiębiorcy zastanawiają się nad zmianą formy opodatkowania swojej działalności – dostępne możliwości to opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa), podatkiem liniowym lub opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak wybrać optymalną formę organizacyjno-prawną działalności?

Zmiany podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu powodują również większą chęć zmiany formy organizacyjno-prawnej działalności u przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć np. swój prywatny majątek przed ewentualnymi konsekwencjami podatkowymi. Wprowadzone liczne zmiany rozliczeniowe zwiększają ryzyko popełnienia błędu, a tym samym nałożenia przez organ kontroli sankcji podatkowych.

Zmiany w amortyzacji nieruchomości

W ramach Polskiego Ładu od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy nie będą mogli amortyzować lokali mieszkalnych wprowadzonych dopiero do działalności. Podatnicy, którzy dotychczas amortyzują takie nieruchomości, mogą skorzystać z przepisów przejściowych i kontynuować amortyzację do końca 2022 roku.

Zmiany w wycenie wnoszonego do firmy prywatnego majątku

Od 2022 roku prywatne przedmioty wnoszone do firmy należy wyceniać w ich aktualnej wartości rynkowej. Nie ma znaczenia fakt posiadania ich faktury zakupu. Do końca 2021 roku podatnik mógł wyceniać prywatny majątek w oparciu o dokument zakupu, ujmując tym samym w kosztach w postaci odpisów amortyzacyjnych większą wartość. Od 2022 roku w takich przypadkach wycena powinna odbywać się po cenie rynkowej, która bardzo często jest znacznie niższa niż cena zakupu.

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży wykupionych samochodów z leasingu na cele prywatne

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na wykup samochodu z leasingu operacyjnego do końca 2021 roku, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w przypadku jego sprzedaży. Warunkiem jest odczekanie 6 miesięcy po wykupie. W sytuacji gdy wykup auta na cele prywatne nastąpi po 31 grudnia 2021 roku, wówczas zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu sprzedaży auta będzie przysługiwało dopiero po upływie 6 lat od momentu wykupu.

Obowiązkowe płatności bezgotówkowe

Polski Ład wprowadził od stycznia 2022 roku nowy limit płatności gotówkowej. Dotychczas obejmował wyłącznie transakcje między przedsiębiorcami, a od 2022 roku dotyczyć będzie również transakcji z konsumentami. W związku z tym obowiązkowe stanie się również posiadanie terminali płatniczych, które od lipca 2022 roku będą musiały być połączone z kasami fiskalnymi online, aby pozwolić na płatności bezgotówkowe w przypadku transakcji B2B i B2C. Dodatkowo zostanie zmniejszony limit transakcji bezgotówkowych między przedsiębiorcami – z 15 000 zł do 8 000 zł.

Nabycie sprawdzające nowym narzędziem kontroli podatników

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności i nabijają transakcje na kasie fiskalnej, mogą zostać skontrolowani przez urząd skarbowy, czy wywiązują sie z obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Nowym narzędziem kontroli w tym celu jest nabycie sprawdzające, które zacznie działać od 2022 roku.

Grupa VAT jako nowy podatnik VAT

Od 2022 roku firmy, pomiędzy którymi występuje powiązanie organizacyjne, ekonomiczne i finansowe, mogą się połączyć dla celów rozliczenia z tytułu podatku VAT, tworząc tzw. grupę VAT. Dzięki temu można zoptymalizować procesy rozliczeniowe pomiędzy firmami i zmniejszyć liczbę obowiązków sprawozdawczych.

Zmiany w opodatkowaniu VAT usług finansowych

Pakiet zmian Polskiego Ładu wprowadził możliwość dobrowolnego opodatkowania VAT usług finansowych, które dotychczas korzystały z ustawowego zwolnienia z VAT. Dzięki temu w przypadku transakcji pomiędzy firmami podmioty świadczące takie usługi będą bardziej atrakcyjne dla nabywców. Dodatkowo wybór dobrowolnego opodatkowania usług finansowych będzie umożliwiał odliczanie podatku VAT z faktur zakupu, co przyczyni się do optymalizacji podatkowej przedsiębiorców.

Zmiany w składaniu czynnego żalu przy korekcie JPK_V7

Od 2022 roku przedsiębiorcy, którzy wysyłają korektę pliku JPK_V7 dotyczącą wyłącznie części ewidencyjnej, nie składają już dodatkowo czynnego żalu. Jest to niewątpliwie usprawnienie i ograniczenie obowiązków po stronie podatników, którzy często zmuszeni są do wysyłki korekt JPK np. z powodu niezastosowania kodu GTU lub innego oznaczenia w części ewidencyjnej JPK, co nie wpływa na wysokość podatku VAT do zapłaty.

Obowiązkowy JPK_PKPiR i JPK_EWP oraz ewidencja środków trwałych i WNiP

Od 2023 roku w ramach Polskiego Ładu zostanie wprowadzony obowiązek comiesięcznego przekazywania do urzędu skarbowego jednolitego pliku kontrolnego dotyczącego KPiR (w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym) lub Ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowców) oraz wprowadzenie przekazywania ewidencji środków trwałych i WNIP. Do tego czasu podatnicy mają obowiązek składania w US tylko plików JPK_PKPiR lub JPK_EWP wyłącznie na żądanie organu podatkowego.

artykuł na podstawie portalu: poradnikprzedsiebiorcy.pl – autorka tekstu: Małgorzata Lewandowska.

woman holding card while operating silver laptop

3 powody przez które Twój sklep nie sprzedaje

Pewnie wiele razy zastanawiałeś się dlaczego Twój sklep nie sprzedaje?

W naszym wpisie podamy Ci trzy najczęstsze powody. Miłej lektury. 

1. Twój sklep jest niedopracowany lub nieskończony

Zakupy w internecie oparte są na zaufaniu. Jeśli Twój sklep nie wzbudza go od samego początku, zapomnij o sprzedaży. Aby być pewnym swojego sklepu, przetestuj poprawność jego działania na różnych wyszukiwarkach i urządzeniach, również tych mobilnych. W końcu w 2020 roku aż 66% ruchu w internecie pochodziło właśnie z nich. Dlatego sprawdź nie tylko wygląd, ale również funkcjonalności takie jak wyszukiwarka.

2. Dokonanie transakcji nie jest intuicyjne i proste

Najpierw weryfikowaliśmy ogólne funkcjonowanie sklepu, a teraz skupimy się na najważniejszym, czyli na ścieżce zakupu. Tak jak w poprzednim przypadku należy ją sprawdzić na wszystkich popularnych wyszukiwarkach i urządzeniach mobilnych z oprogramowaniem Android i iOS. Dodawanie do koszyka, wypełnianie danych, wybór warunków płatności i dostawy – to wszystko powinno być tak proste i intuicyjne, jak tylko to możliwe. Dla porównania możesz zobaczyć, jak to działa na największych stronach e-commerce na rynku.

Spory wpływ ma także bramka płatności, którą wybrałeś. My zawsze rekomendujemy tę najbardziej popularną. Powód jest prosty – klienci wiedzą, jak z nich korzystać i mają do nich zaufanie. Co do warunków dostawy, proponuję co najmniej dwa – kurier oraz paczkomaty.

3.Nikt nie wie o Twoim sklepie, a nawet jeśli go szuka, nie może go znaleźć

Punkt ten pojawia się dopiero na końcu, ponieważ jeśli nie jesteś w 100% pewien swojego sklepu, nie masz co myśleć o marketingu. Będziesz tylko “przepalał” budżet!

Jeśli chodzi o działania płatne, mamy tu dwóch mocarzy – Google i Facebook. Oba systemy pozwalają generować nam płatny, zimny ruch na Twój sklep. Omówienie samych platform znajdziesz w innym materiale, a teraz podam Ci najczęściej popełniane błędy:

 • Źle sprecyzowana grupa docelowa, komunikat oraz kreacja. o gdzie i jak będziesz wyświetlał reklamy, zależy od tego, do kogo je kierujesz. Na przykład sprzedajesz maszynki do golenia twarzy, a reklamę wyświetlasz kobietom zamiast osobom, które noszą brodę. Choćbyś miał najlepszy sklep, produkt oraz ceny – i tak nic z tego nie będzie.
 • Złe prowadzenie kampanii pod kątem technicznym. To sytuacja, kiedy np. po kliknięciu w reklamę wyskakuje błąd 404 lub prowadzisz kampanię na stronę główną sklepu, a nie na konkretną kartę produktu.
 • Za duża grupa – za mały budżet. Jeśli Twoja grupa odbiorców to ok. 3 000 000 osób w Polsce, a budżet miesięczny wynosi 500 zł, szanse na powodzenie są niskie. Wyjścia są dwa – zawęzić grupę docelową lub podnieść budżet miesięczny na media.

Poza działaniami stricte płatnymi możemy jeszcze:

Pozycjonować w Google, gdzie najczęstsze błędy to:

 • kopiowanie treści od konkurencji na stronie głównej oraz w kategoriach i podkategoriach,
 • brak regularnych publikacji na blogu,
 • brak optymalizacji sklepu pod kątem SEO na etapie jego tworzenia.

Korzystać z e-mail marketingu, przy czym najczęstsze błędy to:

 • brak zbierania bazy,
 • brak posiadania zgody na wysyłanie treści marketingowych,
 • za duża lub za mała częstotliwość wysyłania,
 • mało ciekawe tytuły wiadomości, a w konsekwencji niska otwieralność.

Marketing oraz e-commerce to bardzo szeroki temat. W tym materiale jedynie liznęliśmy te zagadnienia. W kolejnych na pewno bardziej zagłębimy się w szczegóły związane ze sprzedażą w internecie.

Została nam tylko mała autopromocja. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie budowy lub obsługi własnego sklepu online – skontaktuj się z nami. Przygotujemy dla Ciebie audyt, na podstawie którego stwierdzimy, jak możemy pomóc w sprzedaży w Twoim sklepie online.

Dzięki za uwagę!

woman drinking coffee during daylight

Firmowy blog

Co daje prowadzenie firmowego bloga?

Czy wiesz, że prowadzenie firmowego bloga, generującego wysokojakościowe treści, korzystnie wpływa na pozycjonowanie strony firmowej oraz pozyskiwanie konwersji? Daje o wiele innych molziwości promocji niż standardowe, najczęściej używane formy reklamy tj. banery, kampanie CPC, czy wykupowanie powierzchni reklamowych w sieci. Systematyczne dodawanie treści stanowi wyzwanie, ale ostatecznie warto zaangażować swój czas w publikowanie wartościowych i ciekawych wpisów.

Po pierwsze, przynosi korzyści z punktu widzenia pozycjonowania oraz generowania konwersji:

 • generowanie ruchu z fraz długiego ogona
 • pozyskiwanie naturalnych linków
 • Google lubi strony ze świeżą i aktualizowaną treścią
 • wykorzystywanie potencjału content marketingu
 • wewnętrzne linkowanie

Po drugie, wpływa na budowanie wizerunku:

 • kształtowanie relacji z klientami
 • budowanie wiarygodności marki a przez to zaufania klienta
 • pomaganie w podjęciu decyzji zakupowych
 • kreowanie wizerunku marki jako eksperta w branży
 • prezentowanie historii marki i firmy (storytelling)
working in a group

Rebranding

Podjąłeś/aś decyzję o rebrandingu w swojej firmie? 

A może nadal się nad tym zastanawiasz? Tak czy inaczej, rebranding to złożony proces, podczas którego warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, aby podczas projektu osiągnąć zamierzony efekt. W tym artykule podpowiadamy o czym należy pamiętać podczas rebrandingu, aby był on działaniem, który przyniesie wymierne korzyści dla biznesu.

Pamiętaj o tym kim jesteś i dlaczego chcesz się “zmienić”

To, co reprezentuje i zawsze reprezentowała twoja firma, jest kluczowe podczas tworzenia nowej strategii marketingowej. Rebranding to wiele elementów, procesów i łatwo jest się w tym pogubić jeśli nie wiemy jak do tego podejść. Najważniejsze to pamiętać o tym, po co to robimy i jaki chcemy osiągnąć cel. Bądźmy świadomi też tego, że nie otwieramy zupełnie nowej firmy, ale aktualizujemy jej istniejącą wersję.

Pamiętaj zawsze o następujących rzeczach:

 • Jaką firmą chcesz być, co chcesz zmienić?
 • Jakie emocje chcesz wywoływać w osobach, które wchodzą w interakcje z twoją firmą?
 • Czym chcesz się wyróżniać z tłumu?
 • Jaka jest historia twojej marki?
 • Które elementy ze starej strategii chcesz zachować i przenieść do nowej?
 • Jaki jest cel rebrandingu w twojej firmie?

Wszystkie te powyższe zagadnienia powinny towarzyszyć Ci podczas rebrandingu. Tobie i agencji, która będzie go dla Ciebie tworzyć. Upewnij się zatem, że jest to partner, który poznał twoje podstawowe wartości i najważniejsze z nich będzie potrafił “przemycić” do nowej strategii. 

Aby to zobrazować posłużymy się przykładem –  jeżeli jesteś marką, dla której zawsze istotna była tradycja i ponadczasowość, a agencja brandingowa proponuję Ci nowoczesny, futurystyczny kierunek zmian, prawdopodobnie nastąpił błąd w komunikacji już w początkowej fazie rozmów. Taka zmiana może skutkować niezrozumieniem tożsamości marki przez twoich obecnych klientów.

Zaufaj swoim klientom – wsłuchaj się w ich potrzeby!

Jeśli celem działań rebrandingowych jest dotarcie do szerszego grona odbiorców, zwróć się do nich i dowiedz się gdzie upatrywać słabych punktów, a co jest mocną stroną marki. Analizuj dane, sprawdzaj, co ludzie mówią w mediach społecznościowych i zbieraj informacje. Co jest takiego w twoim obecnym wyglądzie i przekazie, że kieruje potencjalnych odbiorców do konkurencji?

Rebranding to ryzykowny proces (choć często nieunikniony!), który potrafi zaskoczyć klientów. Chociaż wielokrotnie udowodniono, że jest niezwykle skuteczny w generowaniu nowych odbiorców i zwiększaniu sprzedaży, może również działać w drugą stronę i sprawić, że stracisz kontakt z obecnymi klientami. Wysłuchanie tego, co mówią o tobie konsumenci, znacznie pomoże zorientować się, na jakich obszarach należy się skupić podczas rebrandingu.

Co więcej, kiedy przejdziesz już przez proces rebrandingu, powiedz o tym swojej publiczności. Ważne jest, aby przekazać taką aktualizację swoim klientom i poznać ich przemyślenia. Pokaż im, że zależy ci na ich opiniach i wyjaśnij, dlaczego zdecydowałeś się na takie a nie inne działania. Komunikowanie wszelkich zmian może bardzo dobrze wpłynąć na wizerunek marki i pomóc w utrzymaniu lojalności klientów.

Posłuchaj swojego zespołu

Komunikacja to bardzo istotna rzecz – nie tylko w relacjach marka-klient, ale także wewnątrz firmy. Poinformuj zatem wszystkich w organizacji, że firma się zmienia, rozwija. Prawdopodobnie znajdziesz osoby, które będą miały dużo do powiedzenia na ten temat i dostarczą przydatnych opinii i sugestii. Komunikuj się z nimi systematycznie, informuj o postępach, pytaj, doradzaj. To na pewno nie zaszkodzi, a może tylko pomóc wyeliminować niepotrzebne błędy.

Kwestie prawne

Czy propozycja nowego logo nie przypomina za bardzo logo innej firmy? Czy hasło nie jest zbyt podobne do claimu konkurencji? Podczas rebrandingu należy wziąć pod uwagę wiele elementów prawnych, które mogą stanąć nam na drodze. Warto mieć do swojej dyspozycji profesjonalistę, który dokładnie wie, na co zwrócić uwagę i jak chronić się przed niechcianymi sytuacjami w dłuższej perspektywie. Sprawdź czy agencja, która przygotowuje dla twojej firmy rebranding ma doświadczenie w tych tematach. 

Jakie korzyści przynosi rebranding?

To tylko niektóre z wielu punktów, o których warto pamiętać podczas realizacji działań rebrandingowych. Wiemy, że jest to trudny i obszerny proces, ale gwarantujemy, że warto się do niego dobrze przygotować i przemyśleć każdy jego element. Z rebrandingu płynie bowiem wiele korzyści takich jak:

 • dotarcie do szerszego grona odbiorców
 • rozwój marki
 • zdobycie przewagi konkurencyjnej
 • wyznaczenie nowej drogi biznesowej, osiąganie nowych celów
 • budowanie i wspieranie komunikacji wewnętrznej w organizacji
 • podkreślenie i odzwierciedlenie ważnych zmian i decyzji w firmie

Ile trwa rebranding?

Może się wydawać, że rebranding “to chwila”. Wiele osób myśli, że to jedynie zmiana fontu z pogrubionego na cienki, odświeżenie kolorów. Nic bardziej mylnego. Rebranding jest operacją długotrwałą, wymagającą badań, dyskusji – to działania, które wymagają skupienia, kreatywności, być może kilku iteracji. 

Rebranding to zmiana sposobu postrzegania marki przez klientów, która ma na celu zwiększenie zaangażowania odbiorców. Rebranding prowadzi również do zmiany “osobowości marki”, strony internetowej, mediów społecznościowych, a nawet wizytówek firmowych – wszystkich materiałów i punktów styku, przez które komunikujesz się z klientem.